Disclaimer

ALGEMEEN

Al het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Hippe Mus. Door deze website te gebruiken en te bezoeken stemt u in met deze disclaimer. Hippemus.nl verleent u hierbij toegang tot Hippemus.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hippemus.nl en derden zijn aangeleverd. Hippemus.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die op Hippemus.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De eigenaar van deze website kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en bepaalde foto’s liggen bij Hippemus.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hippemus.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Als u bepaalde materialen van Hippemus.nl graag wilt gebruiken dient u eerst contact op te nemen met de eigenaar van deze website en dient u een correcte vermelding naar de bron te weergeven.

OVERIG

Hippemus.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Hippemus.nl verkregen informatie. Hippemus.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van Hippemus.nl. Daarnaast is Hippemus.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud op sites waarnaar verwezen of gelinkt wordt.